Personalo valdymo apsauga

Plėtojant verslą ar norint jį pradėti privaloma rengti daugybę dokumentų. Reikalavimai dokumentuoti tam tikrus procesus ir veiksmus, vykdomus įmonėje, yra numatyti įvairiuose teisės aktuose. Netinkamai parengtas ir įformintas vienas ar kitas dokumentas gali sukelti neigiamų padarinių.

Rengiame visus įmonėms reikalingus dokumentus:

 1. Vidaus dabro tvarkos taisykles;
 2. Pareiginius nuostatus;
 3. Materialinės atsakomybės sutartis;
 4. Dokumentus įstatiniam kapitalui didinti.

Dokumentų tvarkymas:

 1. Dokumentų priėmimą ir išsiuntimą, registravimą;
 2. Perdavimą vykdytojams įmonės viduje, užduočių vykdymo kontrolė;
 3. Bylų formavimą;
 4. Dokumentų sistemingą paruošimą naudojimui ir saugojimui.
 5. Archyvo tvarkymą.

Personalo valdymo dokumentacija

Darbuotojo priėmimas į darbą

Darbuotojo priėmimo į darbą procedūra:

 1. Darbuotojas rašo prašymą priimti į darbą.
 2. Direktorius rašo įsakymą dėl priėmimo į darbą.
 3. Su nauju darbuotoju sudaroma darbo sutartis.
 4. Rašomas pranešimas į sodrą dėl naujo darbuotojo priėmimo į darbą.
 5. Darbuotojas supažindinimas su darbo saugos instrukcijomis.
 6. Priimamasis darbuotojas pateikia prašymą dėl NPD taikymo.
 7. Darbuotojo darbo pažymėjimas.
 8. Darbuotojo asmens bylų formavimas.
 9. Įsakymai dėl darbo sutarčių keitimo, papildomų funkcijų ir kt.

Atostogų dokumentavimas

Atostogų suteikimo darbuotojui procedūra:

 1. Atostogų grafikai;
 2. Įsakymai atostogų klausimais.

Neapmokamų atostogų suteikimas

 1. Darbuotojas rašo prašymą išleisti neapmokamų atostogų.
 2. Direktorius rašo įsakymą dėl neapmokamų atostogų suteikimo.
 3. Rašomas pranešimas į sodrą dėl nemokamų atostogų suteikimo darbuotojui.

Darbuotojo atleidimas iš darbo

Darbuotojo atleidimo iš darbo procedūra:

 1. Darbuotojas rašo prašymą atleisti iš darbo.
 2. Direktorius rašo įsakymą dėl atleidimo iš darbo.
 3. Rašomas pranešimas į sodrą dėl darbuotojo atleidimo iš darbo.

Kaina sutartinė